Uwaga! Dyżur Wakacyjny -informacje, dokumenty do pobrania!

DYŻUR WAKACYJNY
2023/2024

Ważna informacja dla rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli, którzy z uwagi na obowiązki zawodowe

są zainteresowani posyłaniem dzieci do przedszkoli podczas przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2023/2024.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mogilanach informuje, iż w roku szkolnym 2023/2024 przedszkole pełni dyżur wakacyjny
od 01.08.2024 roku do 30.08.2024 roku.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje rodziców / opiekunów prawnych pracuje i w tym czasie nie korzysta z urlopu (np. wypoczynkowego jak również macierzyńskiego, wychowawczego itp.).

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

   Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mogilanach (rodzice zapisują dzieci na listach w swoich grupach w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach w dniach od 6 do 15 maja 2024,  i rodzice nie składają żadnych dodatkowych dokumentów), następnie będą przyjmowane dzieci z innych przedszkoli, które mogą być przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc. 

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny z innej placówki jest złożenie w sekretariacie naszego przedszkola: 
wniosku , oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu itp., upoważnienia do odbioru dziecka, zgody-wizerunek oraz zgody i oświadczenia rodziców ( dokumenty do pobrania z naszej strony internetowej lub w placówce)
od dnia 16 do dnia 29 maja 2024 r.- dzieci z innych placówek gminnych   

Bardzo prosimy zainteresowanych Rodziców zapisem dziecka do przedszkola na okres wakacyjny o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 204/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz harmonogramu pracy i dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.. Poniżej dokumenty do pobrania i złożenia w placówce.  

Harmonogram_dyżurów_wakacyjnych.pdf

Wniosek-wakacje-2024.pdf

docośw._-_dyżur_-o_zatrudnieniu_niekorzystaniu_z_urlopu_i_niezaleganiu_z_opłatami.

pdfZGODA_WIZERUNEK_dzieci_2023-2024.pdf

pdfzgody_i_oświadczenia_-WAKACJE_2024.pdf

 pdfZarządzenie_Nr_14_2023_zasady_przyjmowania_na_dyżur_do_przedszkoli_i_oddziałów_przedszkolnych

pdfZarzadzenie_Nr_204_przerwy-w-pracy-przedszkola-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-przedszkolnych-_rok_szkolny_2023_2024.