Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” współfinansowany przez Unię Europejską

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich barwy Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Województwa Małopolskiego oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejka Europejski Fundusz społeczny

Projekt "Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach" nr  RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 142 243,15
Wartość dofinansowania: 970 906,25
Okres realizacji: 01.01.2020-31.12.2021

Projekt „Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” ma na celu utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty dla dzieci oraz doskonalenie kwalifikacji kadry Przedszkola Samorządowego w Mogilanach w okresie od 1.01.2020  do 31.12.2022 poprzez realizację następujących zadań:

 1. Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, kuchni i doposażenie placu zabaw Przedszkola w Mogilanach
 2. Funkcjonowanie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w Mogilanach przez 12 miesięcy
 3. Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej przedszkola w Mogilanach
 4. Rozwój oferty zajęć dodatkowych dla wszystkich oddziałów PS w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie

Wsparcie na rzecz wychowania przedszkolnego kierowane jest do :

 • dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Prawie Oświatowym
 • istniejącego OWP- PS w Mogilanach
 • nauczycieli zatrudnionych w PS w Mogilanach

Projekt przyczyni się do:

 • rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze o stosunkowo niskim ( w porównaniu do innych gmin metropolii krakowskiej ) stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego
 • upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza wśród dzieci z niepełnosprawnościami
 • wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • poprawy jakości wychowania przedszkolnego

Dokumenty do pobrania:

docxNowe oddziały Przedszkolne w Mogilanach565.45 KB

Galeria:

Widok budynku w dudowie
Zdjęcie informacji o projekcie
Budynek w trakcie prac budowlanych