Projekt "Angielski jest fun-tastyczny"

Nasze przedszkole dołączyło do Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Angielski jest fun-tastyczny".

Głównym celem jest zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, rozwijanie w dzieciach wiarę we własne możliwości językowe. Bałwankowy szalik zabawa z elementami kodowania utrwalamy słownictwo związane z kolorami, liczebnikami, częściami garderoby.

dzieci rysują na dywanie

dzieci rysują na kartach pracy

dzieci rysują według kolorów

Liski pracują na dywanie

dzieci przeliczają