Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego w Mogilanach „Iskierka” z Oddziałem w Libertowie

Przedszkole Samorządowe w Mogilanach „Iskierka” z Oddziałem w Libertowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Mogilanach „Iskierka” z Oddziałem w Libertowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Gumółka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 697900943

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola
 • Adres: ul Szkolna 1
  32-031 Mogilany
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 697900943

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole w Mogilanach znajduje się niedaleko centrum Mogilan. Przy przedszkolu dostępny jest parking dla pracowników, rodziców oraz interesantów. Obecnie trwają prace remontowo-budowlane w celu dostosowania.

Przedszkole w Libertowie jest częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jest dostępny podjazd (z poręczą). Szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych zapewnia możliwość dostępu do pomieszczeń na parterze i piętrze przedszkola (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych). W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. W przedszkolu brak dostosowania toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

W przedszkolu nie zastosowano udogodnień dla osób niewidomych lub słabowidzących. Do przedszkola  może wejść osoba z psem asystującym. Wejście na teren przedszkola następuje po otwarciu drzwi przez użyciu domofonu i wpisaniu przez odwiedzającego swoich danych do rejestru wejść.